Foreningen Forum 100%

Konference om unge og sårbarhed i ungdomsuddannelserne


Dato og tid

Onsdag d. 28. november 2018 kl. 09:30 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 23:55

Sted

Next Sukkertoppen - Lokale: Auditoriet
Carl Jacobsens Vej 25
2500 Valby
Denmark

Arrangør

Foreningen Forum 100%
+45 40369953
jlj@forum100.dk

Unge står over for mange muligheder, krav og forventninger i forbindelse med deres valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. At imødekomme og honorere dette kræver både faglige, personlige og sociale kompetencer.

Udsatte unge kan have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, specielt unge med psykisk sårbarhed kan have svært ved at få fodfæste inden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet på længere sigt. For at afhjælpe dette, gør mange ungdomsuddannelser sig umage for at støtte de unge i at gennemføre studiet og implementerer flere forskellige tværgående underbyggende indsatser. 

Hvad kendetegner disse unge, som er i risiko for at falde ud af ungdomsuddannelsen, hvilke udfordringer er der, og hvilke indsatser kan have god effekt?

Konferencens omdrejningspunkt er unge og sårbarhed i relation til ungdomsuddannelserne. Vores oplægsholdere vil komme med forskellige perspektiver på, hvordan unges sårbarhed kommer til udtryk, samt hvilke indsatser, der kan understøtte unge med sårbarhed i at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Oplæggene til konferencen vil have både et forsknings- og evalueringsmæssigt perspektiv, samt eksempler på tværprofessionelle indsatser fra praksis. 

Herudover vil det være muligt at indgå i et nydannet netværk i Forum 100% om temaet: Unge og sårbarhed i relation til ungdomsuddannelserne.

Til at folde temaet ud, har vi inviteret følgende oplægsholdere:

  • Per Schultz Jørgensen, cand. psyk. og dr. phil.
  • Camilla Hutters, cand. scient. og Områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  • Susan Mose, Rektor på Sct. Knuds Gymnasium
  • Gert Jessen: cand. phil. og direktør GJ Consult
  • Josefine Calundan, psyk. og lektor ved Københavns Universitet
  • Kristian Thor Jacobsen, Analysechef ved Den Sociale Kapitalfond

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen Forum 100%
+45 40369953
jlj@forum100.dk